• Club van 50

    Leden en niet-leden kunnen d.m.v. een donatie van € 25,00 per jaar lid worden van deze club.

    Het doel van de club van 50 is om met deze gelden projecten binnen de vereniging te steunen, bijvoorbeeld het aanschaffen van materialen of het onderhoud van de gebouwen, inventaris en terreinen.
    Alle leden hebben inspraak in de besteding van deze gelden.

    De club van 50 telt op dit moment 50 leden, maar er altijd ruimte om je aan te melden. Interesse om lid te worden en zo vv E.E.C. financieel te ondersteunen, neem dan contact op met de club van 50.